29 listopada 2022
Jasionna, gm.Jasień, woj.lubuskie
                Drukuj      + ulubione     + obserwowane     Kontakt z autorem

Utworzył: MEGA.PL      Odsłony: 2670
Tagi:
zabytki wieś dwór pałac domy
Streszczenie:
  Wieś rycerska, występująca w dokumentach w 1538roku. Dwór z XVIII wieku, dwukondygnacyjny, z dachem mansardowym, balkonem z kutą żelazną balustradą.Wieś rycerska, występująca w dokumentach w 1538roku. Dwór z XVIII wieku, dwukondygnacyjny, z dachem mansardowym, balkonem z kutą żelazną balustradą. Na konsolach herby von Zeschanów i litery A v.Z,Z v.Z, na płycie balkonowej data 1754.

Pałac w Jasionnej wraz z zabudową folwarczną, usytuowaną wokół prostokątnego dzie¬dzińca, tworzy jednolite założenie przestrzenne. Główny wjazd do zespołu mieści się po stronie zachodniej i wiedzie przez bramę znajdującą się pod jednym z budynków gospo¬darczych. Oś kompozycyjną zespołu stanowi droga, niegdyś obsadzona bukami, dzieląca podwórze na część „pańską” – południową i część gospodarczą – północną. Na południo¬wy wschód od pałacu rozciąga się park krajobrazowy.

Jasionna, gm.Jasień, woj.lubuskie
 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja pt. „Łużyce - Portal Informacji Turystycznej” współfinansowana jest za środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Start   |   Szukaj   |   Forum   |   Czat   |   Zaloguj lub Zarejestruj się
Copyright 2012-2014 by MEGA.PL - Sławomir Białkowski