29 listopada 2023
Starosiedle, gm.Gubin, woj.lubuskie
                Drukuj      + ulubione     + obserwowane     Kontakt z autorem

Utworzył: MEGA.PL      Odsłony: 2234
Tagi:
wieś folwark
Streszczenie:
  Łużycka nazwa wsi Stare Sedlo, czyli Stary Gród (XIII w.), w j.niem. Starzeddel.Wieś zamieszkuje ponad 300 osób.
Łużycka nazwa wsi Stare Sedlo, czyli Stary Gród (XIII w.), w j.niem. Starzeddel. Najstarsza wzmianka dotycząca Starosiedla pochodzi z 1228 roku. Wówczas we wsi margrabia miśnieński Henryk Dostojny ufundował klasztor cystersów. Następnie ziemie wokół Starosiedla przeszły w ręce prywatne, m.in. rodów von Biberstein (Białkowskich) oraz von Dallwitz. Wśród szeregu postaci rodu wyróżnia się Hans von Dallwitz, który na początku XVI w. znacznie powiększył obszar włości rodowych oraz Johann Casimir von Dallwitz, budowniczy kościołów w Starosiedlu i pobliskim Kole. Po Dallwitzach panami na Starosiedlu oraz związanymi z nim wsiami Witaszkowem (Vettersfelde) i Rudnią (Raubart), zostali przedstawiciele hrabiowskiej rodziny von Thermo. Rodzina Thermo w latach 1814/1815 zbudowała nowy budynek majątku ziemskiego, który został sprzedany w 1876 roku przez von Reventlov’a dla księcia Henryka von Schönaich-Carolath. Rok 1849 przyniósł kolejną zmianę właściciela, którym został baron Bernhard von Heldreich. Na przełomie XIX i XX wieku Starosiedle z Witaszkowem i Rudnią weszło w skład rozległych włości należących do książęcej rodziny Schönaich-Carolath-Beuthen, której boczna gałąź zamieszkiwała pobliskie Gębice. Zamek w 1943 roku był siedzibą ambasady chilijskiej, a następnie ma tu swą siedzibę przedstawicielstwo węgierskie. Budynek został spalony w przeddzień nadejścia wojsk Armii Radzieckiej. W rękach tego rodu wieś pozostała do 1945 roku.
 
W okresie wojny trzydziestoletniej w 1633 roku miał tu kwaterę głównodowodzący wojskami carskimi Wallenstein. W Starosiedlu w 1645 roku pod murami kościoła miała miejsce bitwa między wojskami szwedzkimi dowodzonymi przez oficera Petera Andersona i saskimi wojskami dowodzonymi przez oficera Kahlenberga. Wieś została całkowicie zniszczona, a podczas bitwy zginęło 137 Szwedów i 3 Saksończyków.
Starosiedle, gm.Gubin, woj.lubuskie
 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja pt. „Łużyce - Portal Informacji Turystycznej” współfinansowana jest za środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Start   |   Szukaj   |   Forum   |   Czat   |   Zaloguj lub Zarejestruj się
Copyright 2012-2014 by MEGA.PL - Sławomir Białkowski