29 listopada 2022
Wzniesienia Gubińskie, gmina Gubin, woj.lubuskie
                Drukuj      + ulubione     + obserwowane     Kontakt z autorem

Utworzył: MEGA.PL      Odsłony: 2229
Tagi:
krajobraz lasy rzeki pagórki
Streszczenie:
  Kształty wzniesień: pasma, garby, kopce, stożki, tarasy...Wzniesienia Gubińskie obejmują pagórki morenowe zbudowane z piasku, gliny, żwiru i skał. Od zachodu graniczą z Nysą Łużycką, od północy z doliną Odry, od wschodu z doliną Bobru oraz od południa z Kotliną Zasiecką i Obniżeniem Nowosolskim. Ukształtowanie terenu Wzniesień Gubińskich jest urozmaicone. Występują wzniesienia o różnych kształtach: od pasm, garbów, kopców, stożków, tarasów do falistej wysoczyzny. Wzniesienia mają różną długość i wysokość, najwyższe wzniesienie ma 121 m n.p.m. Różnice dochodzą do 40 m wysokości względnej.

Interesujące są niektóre z nich, opadające stromo tworzą wysokie urwiska. Wzniesienia mają różne nazwy związane z najbliższą miejscowością, kompleksem leśnym lub lokalną tradycją.

Wzniesienia:
- Ostańce Gubińskie z Górą Śmierci, przylegające do Gubina i otaczające - Jaromirowice,
- Drzeńskie Pogórze koło Drzeńska,
- Góra Zamkowa koło Wałowic, 106 m n.p.m.,
- Sękowickie Pasmo koło Sękowic,
- Dębogóry koło Kaniowa,
- Piekarskie Góry koło Przyborowic,
- Góry Czartowiec koło Dobrego,
- Pagórki Luboszyckie z wzniesieniem Owczarka koło Luboszyc,
- Węglińskie Pasmo koło Węglin.

Od zachodu graniczą z Nysą Łużycką, od północy z doliną Odry, od wschodu z doliną Bobru oraz od południa z Kotliną Zasiecką i Obniżeniem Nowosolskim.
 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja pt. „Łużyce - Portal Informacji Turystycznej” współfinansowana jest za środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Start   |   Szukaj   |   Forum   |   Czat   |   Zaloguj lub Zarejestruj się
Copyright 2012-2014 by MEGA.PL - Sławomir Białkowski