29 listopada 2022
Krzesiński Park Krajobrazowy, gm.Gubin, woj.lubuskie
                Drukuj      + ulubione     + obserwowane     Kontakt z autorem

Utworzył: MEGA.PL      Odsłony: 2038
Tagi:
park krajobraz lasy jeziora rzeki
Streszczenie:
  Przyroda doliny Odry i ujściowego odcinka Nysy ŁużyckiejKrzesiński Park Krajobrazowy położony w środkowym biegu Odry, na terenie województwa lubuskiego. Został on powołany do życia w 1998 roku i ma za zadanie chronić przyrodę doliny Odry i ujściowego odcinka Nysy Łużyckiej, na powierzchni 8 564 ha. Swym zasięgiem obejmuje obszary gmin Cybinka, Maszewo i Gubin. Ponieważ rzeki Odra i Nysa Łużycka stanowią zachodnią granicę państwa polskiego, ochrona przyrody ma charakter transgraniczny. Krajobraz dolin rzecznych po stronie polskiej i niemieckiej jest komplementarną całością i nosi nazwę - obszar chroniony Krzesin – Neuzelle.

Park tworzy bogactwo flory i fauny żyjącej na rozległych terenach zalewowych, których rytm życia wyznacza kapryśna rzeka Odra. Wijąc się majestatycznie w szerokiej dolinie, dzieli Park na dwie części. Północna ma charakter wielkiej otwartej przestrzeni, zajętej przez pola uprawne, łąki i pastwiska - środowisko życia wielkiej ilości owadów, płazów, ptaków, gdzieniegdzie porośniętej kępami łęgów i olsów, przypominających „wyspy na bezkresnym oceanie". Warto przyjechać i przekonać się o pięknie tutejszej przyrody.

Położenie w środkowym biegu Odry, na terenie województwa lubuskiego.
 


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Operacja pt. „Łużyce - Portal Informacji Turystycznej” współfinansowana jest za środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” - mały projekt
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
Instytucja Zarządzająca PROW 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Start   |   Szukaj   |   Forum   |   Czat   |   Zaloguj lub Zarejestruj się
Copyright 2012-2014 by MEGA.PL - Sławomir Białkowski